Čeprav je atletika individualni šport, za vsakim atletom stoji ekipa, ki ga vodi in podpira. Brez celotne ekipe ne bi bilo uspehov.

Hvala, ker ste ob meni!


Trener: Wolfgang Heinig

Fizioterapevi: Erika Krampelj, Nasif Khalid

Psihologinja: Tanja Kajtna

Nutricionist: Matjaž Macuh

Atletsko društvo Mass Ljubljana

Agent: Marc Corstjens

Sponzorji:

*

*

*